Obsługa składowisk

Wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze zakładów utylizacji śmieci i składowisk. Obecnie współpracujemy z kilkunastoma składowiskami. Świadczone przez nas usługi obejmują:

– odbiór i przerób złomu stalowego i aluminiowego, uzyskanego z sortowania odpadów komunalnych i selektywnych (mamy własny transport i kontenery; odbiór następuje w dogodnym dla klienta terminie)
• profesjonalne doczyszczanie złomu, aby spełniał wymogi hut
• wystawianie zaświadczeń oraz DPR o ilości przetworzonych odpadów

Świadczymy usługę niszczenia towarów wadliwych czy pochodzących z przemytu. Niszczenie wykonywane jest na młynach młotkowych oraz rozdrabniaczach dwuwałowych.

Close Menu